Arbeidsrecht
 
  • Opstellen van arbeidscontracten.
  • Beoordelen van arbeidscontracten.
  • Uitleg van geldende wettelijke regels.
  • Optreden voor werkgevers of werknemers bij arbeidsgeschillen.
  • Voeren van juridische procedures.

Het arbeidsrecht kent vele specifieke wettelijke bepalingen en voor veel bedrijven de nodige valkuilen. Met name bij reorganisaties of gewenst ontslag van een personeelslid is advies en begeleiding door een jurist eigenlijk noodzakelijk. U wordt bijgepraat over de geldende regels en de laatste ontwikkelingen en geholpen bij:

  • het indienen van ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf,
  • beëindigsverzoeken van arbeidscontracten bij de Kantonrechter,
  • ontslag op staande voet,
  • opstellen beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.