Incassozaken
 

Uw klant betaalt ondanks aanmaningen en telefoontjes uw factuur niet. U kunt het er uiteindelijk bij laten zitten maar u kunt ook de factuur ter incasso uit handen geven.

De werkwijze

De opdrachtgever levert het dossier aan bij ons. In ieder geval bevat het dossier de betreffende facturen, de order en/of opdrachtbevestiging en de door de opdrachtgever verzonden brieven, waaronder de aanmaningen.

Wij nemen de zaak direct in behandeling en sturen uw debiteur binnen twee werkdagen een eerste brief. Het vervolg is afhankelijk van de eventuele reactie die volgt. In ieder geval bestaat er geen vast patroon. Wij spelen in op de aard van de debiteur en de omstandigheden. Wij kennen de dossiers en deze worden consequent gevolgd. Onze stijl: zakelijk, correct en vasthoudend.
Indien komt vast te staan dat alleen een procedure de debiteur tot betaling kan dwingen, wordt vooraf met de opdrachtgever overlegd of tot dagvaarding zal worden overgegaan bij het kantongerecht of de rechtbank.

Incassotarieven

Bureaukosten: € 75,00 per dossier.

Incassokosten volgens Wet Incassokosten (WIK).

De incassokosten worden in principe verhaald op de debiteur. Indien debiteur geen verhaal biedt, blijven de kosten voor de opdrachtgever beperkt tot de bureaukosten en bedragen deze dus € 75,00. Indien de vordering vermeerderd met de incassokosten wordt verhaald op debiteur, worden de bureaukosten in mindering gebracht op de incassokosten.